KABAYAN SAVINGS FREE LIFE AND ACCIDENT INSURANCE
MECHANICS

1. Ang remitter na 18 to 65 years old at kasalukuyang nagtatrabaho ay maaaring magkaroon ng Insurance sa pamamagitan ng BDO Kabayan Savings Account.

2. Maaari mong i-enroll ang BDO Kabayan Savings Account sa Free Life and Accident Insurance kung ang account ay pagmamay-ari ng remitter, o ng kanyang asawa, anak, magulang o kapatid.

3. Ang bawat enrolled BDO Kabayan Savings Account ay kailangang ma-meet ang mga sumusunod sa nakalipas na 12 buwan:

            a) May anim (6) o higit pang remittance transactions

            b) May Average Daily Balance (ADB) na at least PHP 25,000.

            Madaling maaabot ito kung nag-iipon sa BDO Kabayan Savings Account. May insurance coverage na ang remitter sa bawat buwan na ma-meet ang requirements.

4. Ang insured amount ay 50% ng ADB at 50% ng total remittances sa nakalipas na 12 buwan ngunit hindi hihigit sa PHP 1 million* bawat remitter.


I have read and understood the mechanics and would like to enroll in the BDO Kabayan Savings Free Life and Accident Insurance.